Kaneel

op voorraad

Special Price € 4,95

Verdamp deze olie in een aromabrander. Verwarmend

Samenstelling per dag dosering ADH%
Pure essentiële olie

  • Buiten bereik van jonge kinderen bewaren
  • Schadelijk bij aanraking met de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij huidcontact Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking en het etiket tonen.