By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

 
 
 
 

Komijn

op voorraad

Special Price € 9,95

Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad of een massage-olie.

Samenstelling per dag dosering ADH%
n.v.t.

pure essentiële olie

  • bevat limoneen Kan allergische reacties veroorzaken. Ontvlambaar. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Kan bij inslikken longschade veroor- zaken. Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking en het etiket tonen.