By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

 
 
 
 

Citroen

op voorraad

Special Price € 4,35

Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad of een massage-olie.

Samenstelling per dag dosering ADH%
Citroen olie

pure essentiële olie

  • Ontvlambaar. Irriterend voor de huid. Kan bij inslikken longschade veroor- zaken. Kan overgevoeligheid veroorza- ken bij direct contact met de huid. Bij inslikken niet het braken opwek- ken; direct een arts raadplegen en de verpakking en het etiket tonen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Sensibiliserend bij huidcontact.